به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ آزمون های زبان انگلیسی وزارت بهداشت و تولیمو در مهرماه برگزار خواهد شد.

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE نیز در ۲۹ مهرماه برگزار می گردد.

یکصد و یازدهمین دوره آزمون تولیمو نیز منحصرا در شهر تهران در روز ۲۹ مهرماه برگزار خواهد شد.