به گزارش سریس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ اطلاعیه ای نحوه پذیرش دانشجویان متقاضی پذیرش در دوره های دکتری دانشگاه اصفهان برای سال ۹۵ ابلاغ گردید.

در این اطلاعیه ذکر شده: ارزیابی تخصصی برای پذیرش در این دوره طبق بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و نيز آزمون تخصصی (كتبی و مصاحبه) انجام مي گیرد.

ارزيابی نهايی طبق ۲۰ درصد نمره سنجش علمی (نمره آزمون ورودي دوره دكتری مورخ ۱۴ اسنفدماه سال ۹۴  برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور) و ۸۰ درصد آزمون مرحله دوم (ارزيابی تخصصی) می باشد.

اطلاعات تكميلی در خصوص زمان پذيرش، تغييرات احتمالی و ساير موارد در اطلاعيه های بعدی اعلام می شود.