به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ محمدرضا پورمحمدی رییس دانشگاه تبریز بیان نمود: دانشگاه تبریز در بین پنج دانشگاه برتر جامع کشور قرار گرفت و طبق آخرین رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛ رتبه بندی سال 94-93 دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور، دانشگاه تبریز رتبه پنجم دانشگاه های جامع ایران را بدست آورده است.

رتبه این دانشگاه نسبت به سال گذشته در میان دانشگاه‌های جامع کشور از ششم به پنجم، ارتقا یافت و ISC دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور را برای پنجمین سال متوالی به صورت رسمی طبق 23 شاخص در قالب 5 معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیت های اجتماعی-اقتصادی رتبه بندی نمود، که دانشگاه تبریز به این موفقیت دست یافت.

پور محمدی  با تاکید بر اینکه در این رتبه بندی 63 دانشگاه از دانشگاه های جامع کشور در رتبه بندی سال 94-1393 حضور داشته اند، افزود: در این رتبه بندی دانشگاه تهران رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده و دانشگاه های تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، اصفهان، گیلان، پیام نور و شهید باهنر کرمان به ترتیب در جایگاه های دوم تا دهم قرار گرفته اند.

رییس دانشگاه تبریز همچنین با اشاره به جایگاه این دانشگاه در بین دانشگاه های برترکشور در حوزه فنی و مهندسی نیز گفت: در این رتبه بندی، دانشگاه تبریز بر اساس بیشترین کمیت تولید علم در حوزه فنی و مهندسی، با 20 هزار و 517 استناد، رتبه هفتم را در بین دانشگاه های کشور بدست آورده است.

اثربخشی تولیدات علمی در حوزه فنی و مهندسی نیز این دانشگاه با کسب 2.1 استناد نرمال گردیده نسبت به تعداد مقالات، رتبه دهم دانشگاه های ایران را کسب نمود.

پور محمدی با اشاره به دانشگاه های برترکشور در حوزه فنی و مهندسی افزود: دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، شریف، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، شیراز و فردوسی مشهد، بیشترین کمیت علم ایران در حوزه فنی و مهندسی را تولید نمودند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید