لیلا شورین  مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی پیگیر بیان نمود: پیگیریم بحث مهارت زندگی را به یک واحد درسی تبدیل نماییم و اکنون مشغول انجام مقدمات این مساله می باشیم، امیدواریم که در سال ۹۵ بتوانیم بحث مهارت زندگی را به یک واحد درسی تبدیل نماییم.

مسئول مركز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی یادآور شد: در سال تحصیلی ۹۵ بیشتر تمرکز مرکز مشاوره دانشگاه بر ارتقای مهارت زندگی، مهارت شغلی و ارتقاء زمینه تحصیلی دانشجویان می باشد.

مركز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی فعالیت جدی خود را از سال ۸۵ به صورت گروهی با حضور روانپزشک، روانسنج، مشاور، روانشناس و مددكار شروع نموده است و هم اكنون در تمام دانشكده‌های این دانشگاه دفاتر مشاوره فعال هستند و به صورت میانگین دو روز در هفته روانشناس و مشاور در دفاتر حضور دارند.

در یكی از دانشكده ها روانپزشک و مددكار به صورت تمام وقت خدمات رسانی می كنند. دانشجویانی كه نیاز به خدمات مشاوره ای دارند برخی مواقع خود به مركز مراجعه می كنند و در مواقع دیگر از طریق همیاران مشاور كه در خوابگاهها فعال هستند به مركز معرفی می شوند، همیاران مشاور از خود دانشجویان هستند كه در خوابگاهها فعال هستند دانشجویانی را كه مشكل دارند به مركز معرفی می كنند.

همچنین مركز مشاوره دانشگاه با برگزاری اردوهای تفریحی سلامت روان، مسابقه بهداشت و روان، ارسال پیامک در روزهای جهانی مختلف مانند مبارزه با سیگار، اچ ای وی، انتشار بروشور و حضور در میان دانشجویان سعی می كند با دانشجویان ارتباط بیشتری برقرار كند.

همچنین دانشگاه طرحی دارد به عنوان طرح اولیا كه از اولیا كمک می گیرد كه اگر فرزندشان با مشكلی مواجه بود آن را برای پیگیری به مركز مشاوره اطلاع دهند. همچنین مركز بسته های آموزشی را برای اساتید ارسال می كند كه در این بسته كتابی است كه در مورد وضعیت دانشجویان توضیحاتی داده است تا اساتید با مطالعه این كتاب اگر موردی مشاهده كردند برای ارتقا سلامت دانشجویان آن را به مركز ارجاع دهند.