به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان بیان نمود: از سال آینده دوره های مشترک آموزشی این دانشگاه با دانشگاه های دو کشور فرانسه و آلمان آغاز می گردد.

براساس تفاهمی که دانشگاه اصفهان با دانشگاه های استراسبورگ فرانسه و فرايبورگ آلمان منعقد نموده این دانشگاه دوره های مشترک آموزشی را در زمینه های علوم انسانی و علوم پایه با این دو دانشگاه اروپایی برگزار می نماید.

در حال برنامه ریزی برای اجرای دوره های مشترک با دانشگاه های استراسبورگ فرانسه و فرايبورگ آلمان می باشیم.

هوشنگ طالبی گفت: در سال های گذشته نیز از سوی این دانشگاه دانشجویان برای فرصت مطالعاتی ۶ ماهه به دانشگاه فرایبورگ آلمان اعزام گردیدند.

بر اساس تفاهم نامه دانشگاه های اصفهان، استراسبورگ فرانسه و فرايبورگ آلمان قرار است این سه دانشگاه در زمینه تبادل استاد و دانشجو، برگزاری کنفرانس های مشترک و برگزاری دوره های کوتاه مدت مشترک همکاری نمایند.