به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ رئیس کارگروه تعلیم و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی محسن ایمانی بیان نمود: برنامه جدید تحت عنوان یک رشته و با چهار زمینه مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، پیش‌دبستانی و دبستانی و کودکان با نیازهای ویژه ارائه می  شود و هر دانشگاه با توجه به توانایی خود یک یا چند زمینه را می‌تواند ارائه دهد.

تغییر در کلیه عناوین درسی رشته علوم تربیتی

در این برنامه بعضی از دروس پایه و دروس اصلی زمینه‌ها کاملاً جدید می باشند و بقیه عناوین درسی هم ۵۰ درصد یا کمتر یا بیشتر با تغییراتی در سرفصل‌ها همراه بودند.

در حال نظرخواهی برای تدوین زمینه تربیت اسلامی هستیم

رئیس کارگروه تعلیم و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: مباحثی برای افزودن زمینه‌ای پنجم بر زمینه‌های چهارگانه مذکور در جریان می باشد که ما هم در کارگروه و هم در جلسه هم‌اندیشی با اساتید علوم تربیتی راه‌اندازی زمینه «تربیت اسلامی» را هم مطرح نمودیم و مخالفتی در این خصوص وجود ندارد.

اما همچنان در حال نظرخواهی از همکاران می باشیم تا در صورت شکل‌گیری یک اجماع، در مرحله بعد در شورای متشکل از اعضای کارگروه‌ها و اعضای شورای تحول و معاون وزیر علوم آن را مطرح کرده و در صورتی که تصویب گردد، زمینه پنجمی را نیز تحت عنوان تربیت اسلامی تدوین نماییم.

تمهید مقدمات برای مشارکت حداکثری اساتید در تدوین برنامه کارشناسی ارشد

محسن ایمانی با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در سال جاری برای تدوین برنامه‌های کارشناسی ارشد، بیان نمود: ما برای این منظور عموما مقدماتی را فراهم و کارگروه‌ها را تعیین نمودیم تا در سال آینده برنامه‌های جدید کارشناسی ارشد را تدوین نماییم.

از اساتید علوم تربیتی در دانشگاه‌های سراسر کشور خواسته‌ایم که در صورت تمایل به تدوین کتاب در عنوان و حوزه‌ای خاص، درخواست‌شان را به کارگروه ارائه نمایند، تا پس از ارزیابی و شناسایی با تجربه‌ترین و قوی‌ترین اساتید در هر رشته و عنوان، روند تألیف کتاب نیز آغاز گردد.