به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکتر طاهر چنگیز دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت بیان کرد: برای اولین بار در کشور، آزمون جامع پیش کارورزی پزشکی به صورت الکترونیک برگزار گردید.

وی گفت: بیش از 250 دانشجو در شهرهای اصفهان، شهرکرد، کاشان و یزد در آزمون پیش کارورزی که به صورت مبتنی بر کامپیوتر برگزار گردید شرکت نمودند، در حالی که در سایر دانشگاههای علوم پزشکی، آزمون فوق به صورت مرسوم (با دفترچه ها و پاسخنامه های کاغذی)، برگزار شد.

این اقدام که به صورت داوطلبانه و به پیشنهاد مشترک معاونین آموزشی دانشگاههای منطقه هفتم آمایشی و دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی انجام شد، اولین گام از مسیری مشخص برای ارتقای کیفیت آزمونهای جامع دوره پزشکی عمومی می باشد.

دکتر چنگیز بیان نمود: تشکیل بانک سوالات آزمون، ایجاد تنوع در سوالات آزمون و استفاده از سایر انواع سوالات که می تواند به یادگیری عمیقتر مطالب کمک کند (از جمله سوالات جورکردنی، کوتاه پاسخ، مسائل مدیریت بیمار PMP) و استفاده بیشتر از تصاویر رنگی، فیلمهای کوتاه، .. سؤالات به نحوی که به محتوای آموزشی رشته پزشکی نزدیکتر باشد، در گامهای بعدی این مسیر قرار دارد و از طرف دیگر، پس از تشکیل بانک سوال با تعداد بسیار زیاد سؤالات معتبر و با توجه به جدول بودجه بندی آزمون، می توان دفعات برگزاری آزمون را در هر سال از دو نوبت به حداقل 4 نوبت در سال افزایش داد و بنابراین استرس و نگرانی دانشجویان نسبت به تعویق 6ماهه تحصیل در صورت مردودی در آزمون کاهش خواهد یافت و با آرامش بیشتری خود را برای آزمون آماده می نمایند.

کلیه عملیات طراحی آزمون پیش کارورزی اسفند 1394 در منطقه آمایشی هفتم، به صورت کاملا سامان یافته با استفاده از نرم افزار ایرانی نجما و با مشارکت اعضای هیات ممتحنه آزمون از هر چهار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، کاشان و یزد طراحی گردید.

نرم افزار اجرای آزمون نیز که توسط متخصصان ایرانی و بر اساس شرایط و قابلیتهای مورد انتظار در آزمونهای الکترونیک تدوین شده بود در اختیار دانشگاههای منطقه قرار گرفت.

دکتر طاهره چنگیز همچنین تاکید کرد: به منظور آشنایی دانشجویان با نرم افزار، آزمون آزمایشی در چهار دانشگاه منطقه با 50 سوال نمونه ( از سوالات دوره های قبل) در روز پنجشنبه 7 اسفند 94 اجرا شد و باز خوردهای دانشجویان در مورد امکانات اضافی مورد نیاز در نرم افزار دریافت و اصلاحات مورد نیاز انجام گردید.

دکتر طاهره چنگیز افزود: امیدواریم با اجرای موفق این گام، مراحل بعدی نیز با سرعت و کیفیت مطلوب طی گردد.