علوم پزشکی

سنجش ظرفیت رشته پرستاری در آمایش

 

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر جمشید حاجتی بر لزوم سنجش ظرفیت آمایشی در رشته پرستاری تاکید نمود.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی درباره جلسه هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری بیان نمود: در این جلسه مقرر گردید بازدید از دانشگاه ها به نحوی صورت پذیرد که در پایان فروردین ماه سال ۹۵  نتایج بازدید ها بررسی و گزارش شود و شرایط دانشگاهها در ظرفیت پذیرش دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) رشته پرستاری در نظر گرفته شود.

قرار شد تا موضوع الزام به حضور تمام وقت دانشجویان دکتری تخصصی Ph.D در اطلاعیه فراخوان ثبت نام از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی قید و تاکید گردد.

 با توجه به بالینی شدن رشته های کارشناسی ارشد پرستاری ضرویست امکان حضور تمام وقت دانشجویان در دانشگاههای محل تحصیل فراهم گردد.

در جهت ارزشیابی بهتر دانشگاههای متقاضی مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی رشته پرستاری مقرر شد فرم ارزشیابی کیفیت آموزش در مقطع قبلی تهیه و ملاک عمل قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به بازدیدهای بعمل آمده از واحدهای دانشگاه آزاداسلامی که در بهبود کیفیت آموزش پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی  موثر بوده از زحمات اساتید و نیز توجه ویژه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور تشکر و قدردانی گردد.