شورای عالی آموزش و پرورش
اصلاح طرح سنجش و پذیرش دانشجو

به گزارش سرویس اخبار دانشگاه 3گام به نقل از مهر؛ محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس بیان نمود: در جلسه کمیسیون آموزش مجلس طرح سنجش و پذیرش دانشجو در بخش تحصیلات تکمیلی اصلاح و برای طرح در صحن مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.

شورای نگهبان در مقطع تحصیلات تکمیلی طرح سنجش پذیرش دانشجو ۳ ایراد گرفته بود که ۳ ایراد مذکور در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی بررسی گردید و برای طرح در صحن مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.

در آنجا قید شده بود تصمیماتی که از نظر اجرایی اتخاذ می شود نباید با سیاست کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت داشته باشد.

نیز در ذکر نمودیم که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یکی از اعضای شورای طرح سنجش  پذیرش دانشجو باشد، که شورای نگهبان به آن اشکال گرفته بود زیرا بخش غیردولتی نمی تواند حضور یابد.

محمد مهدی زاهدی افزود: همچنین شورای نگهبان عنوان نمود که عبارت «تصویب مقررات» ابهام دارد و چنانچه شامل تصویب آیین‌نامه و بخشنامه توسط غیر وزیر هم می شود باید روشن باشد که با تغییراتی جزیی که ایجاد گردید برای طرح در صحن مجلس ارسال گردید.