بهداشت دهان و دندان
اعلام نتایج آزمون دستیاران پزشکی و شروع ثبت نام پذیرفته شدگان

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ امروز 8 اسفند ، نتایج آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده اعلام گردید و پذیرفته شدگان می توانند از امروز شنبه ۸ اسفند با مراجعه به دانشگاه محل پذیرش ثبت نام نمایند.

پذیرفته شدگان، در هنگام ثبت نام باید با توجه به سهمیه پذیرش خود، اصل مدارک لازم جهت استفاده از سهمیه مربوط را بر اساس مندرجات راهنماها و دستورالعمل های مربوط ، به دانشگاه محل پذیرش ارائه نمایند.

همچنین نوع پذیرش به دانشگاههای علوم پزشکی محل آموزش اعلام گردیده و عدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در زمان های اعلام شده و نیز اعلام انصراف پس از شروع به آموزش جهت پذیرفته شدگان به منزله انصراف قطعی فرد پذیرفته شده محسوب می گردد و این گروه از افراد مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار خانواده سال آینده نمی باشند.

آزمون کتبی این پذیرش در ۲۶ آذر ماه در ۷ شهر و آزمون شفاهی در ۲۴ دی ماه برگزار گردید.

پذیرش دستیار در رشته تخصصی پزشکی خانواده در سال ۹۴ برای اولین و طبق مصوبات شورای آموزش پزشکی تخصصی در خصوص پزشکی خانواده و قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی انجام شد.