شورای عالی آموزش و پرورش
تصویب  شورای گسترش آموزش عالی  ایجاد 22رشته در دانشگاه های پیام نور

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکتر جمالزاده معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اعلام نمود: دوره‌های جدید کارشناسی ارشد در 22 مرکز این دانشگاه دانشگاه پیام نور ایجاد می شود.

شورای گسترش آموزش عالی، با ایجاد دوره کارشناسی ارشد در 22 مرکز دانشگاه پیام نور موافقت قطعی نمود و در سال تحصیلی 96-95 در این رشته‌ها پذیرش دانشجو صورت می گیرد.

رشته های  جغرافیای سیاسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، روانشناسی، تاریخ فلسفه آموزش و پرورش ، روانشناسی تربیتی، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی، حقوق خصوصی و... از جمله رشته‌های مورد تصویب می باشند.