اداره کل پژوهش و توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان نمود: از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله دکتری حوزه علوم انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۹۵-۹۴ حمایت می نماید.

اولویت های پژوهشی پایان نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و رساله دکتری در حوزه علوم انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر روی سایت اداره کل پژوهش و توسعه منابع انسانی به نشانی www.nipc.ir قرار دارد.

بر این اساس تمام دانشجویان و علاقمندان به تحقیق و پژوهش، جهت رویت لیست موضوعات پایان نامه می توانند به نشانی مذکور مراجعه نمایند.

اداره کل پژوهش و توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۳۸ اولویت پژوهشی در حوزه علوم انسانی اعلام کرده است که دانشجویان می توانند با مراجعه به نشانی که ارایه شده از اولویت های مذکور مطلع گردند.