به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی دانشگاه آزاد بیان نمود: بازنگری آیین نامه آزمون جامع دکتری تخصصی این دانشگاه بررسی و  آیین نامه میزان تاثیر آزمون کتبی و مصاحبه تغییر می یابد.

در بازنگری این آیین نامه موضوع میزان تاثیر آزمون کتبی و مصاحبه در دست بررسی می باشد که پیش بینی می گردد میزان تاثیر آزمون کتبی ۵۰ درصد و مصاحبه نیز ۵۰ درصد می باشد.

قبلاً  میزان تاثیر آزمون کتبی در آزمون جامع دکتری تخصصی دانشجویان این دانشگاه ۷۰ درصد و میزان تاثیر مصاحبه ۳۰ درصد مورد محاسبه قرار می گرفت.

اکنون طبق بازنگری انجام شده و موافقت هیات رئیسه درصورتی که دانشجو بتواند ۸۰ درصد حد نصاب نمره قبولی زبان یکی از آزمون های مورد قبول دانشگاه را برای امتحان جامع کسب نماید اجازه حضور در این امتحان به صورت مشروط به وی داده می شود.

براین اساس دانشجو باید قبل از دفاع پایان نامه خود نمره قبولی زبان را در یکی از آزمون های مورد قبول دانشگاه کسب و به دانشگاه ارائه نماید.

این روند به عنوان کمکی به تمامی دانشجویان دوره دکتری این دانشگاه حساب می شود.

همچنین در بازنگری این آیین نامه موضوع حق الزحمه اساتید راهنما و داوران نیز دوباره بررسی گردید.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: بازنگری آیین نامه آزمون جامع دکتری تخصصی این دانشگاه طی دو هفته آینده نهایی می گردد و بعداز تصویب به واحدهای این دانشگاه ابلاغ می شود.