بورسیبه دکتری
اعلام نتایج مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دوره دکتری

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از سامانه سازمان سنجش؛ طی اطلاعیه منتشره در سامانه سازمان سنجش اسامی پذیرفته شدگان نهایی آن دسته از داوطلباني كه در مرحله تكميل ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال 1394 در يك يا چند كدرشته‌محل از اولويت‌هاي انتخابي براي مصاحبه معرفي و در مصاحبه شركت نمودند، در روز دوشنبه مورخ 94/11/26 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني:www.sanjesh.org منتشر می گردد. بنابراین داوطلباني كه در رديف پذيرفتگان نهايي قرار مي‌گيرند، با توجه به مندرجات اطلاعيه‌اي كه در اين خصوص منتشر می گردد، ضمن مراجعه به وب سايت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ذيربط و كسب اطلاع از برنامه زماني ثبت نام و مدارك مورد نياز براي ثبت‌نام مربوط به هر كدرشته محل، در زمان مقرر براي ثبت‌نام و ساير مراحل پذيرش به نشاني مشخص شده در سايت موسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه کنند.