شورای عالی آموزش و پرورش
حذف عنوان عمومی از رشته دکتری روانشناسی عمومی 

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ علی فتحی رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول بیان نمود: عنوان عمومی از دکتری روانشناسی عمومی بنا به درخواست برخی از دانشگاه‌ها حذف گردید.

وی افزود: کارگروه روانشناسی شورای تحول بنا به درخواست اکثر دانشگاه‌هایی که دارای رشته مذکور بودند عنوان عمومی را از این رشته حذف نمودند.

روانشناسی عمومی در مقطع دکتری مرسوم نبوده است و دانشگاه‌های متعددی درخواست نمودند که این عنوان از این رشته حذف گردد که کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی با این مساله موافقت نمود.

علی فتحی گفت: رشته کارشناسی ارشد خانواده درمانی نیز به کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گرایش خانواده تبدیل گردید.

دانشگاه شهید بهشتی و علم و فرهنگ دو دانشگاهی می باشند که دارای رشته «کارشناسی ارشد خانواده درمانی» می باشند که به علت بلاتکلیف بودن دانشجویان این رشته که مشخص نبود جزء رشته روانشناسی هستند یا خیر، به پیشنهاد دانشگاه شهید بهشتی، پسوند روانشناسی به این رشته اضافه شد و این رشته در هر دو دانشگاه به کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گرایش خانواده تبدیل گردید.