به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم بیان نمود: بازنگری آیین نامه دکتری تقریبا نهایی گردیده و درصورت تصویب شورای عالی برنامه ریزی ظرف یکماه آینده ابلاغ خواهد شد.

اینکه دانشجویان زمینه بهتری برای انتخاب پروژه پیدا می نمایند از مهمترین ویژگی این آیین نامه می باشد. پروژه‌های کاربردی جایگاه ویژه ای پیدا می کنند و در صورت تصویب نهایی طول دوره دکتری مقداری کوتاه تر می شود.

همچنین آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز بازنگری و به دانشگاه ها ابلاغ گردید.

از مهمترین بخش های این آیین نامه می توان به عدم ثبت نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو نام برد که طبق آن دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب ننمایند، اگر در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذرانند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره می باشد.