به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از اینا؛ 16 بهمن آزمون جامع پیش درمانگاهی دانشجویان دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه آزاداسلامی برگزار می شود .

برگزاری آزمون فوق  همزمان در حوزه های تهران ، کرج ، گرمسار ، بابل ، شبستر ، کازرون ، شهرکرد، تبریز ، ارومیه و سنندج می باشد.

آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در دو نوبت ، شهریور و بهمن ماه هر سال برگزار می گردد .