شورای عالی آموزش و پرورش
برگزاری جلسه روسای دانشگاهای برتر کشور در پی بررسی نحوه پذیرش دانشجویان دوره دکتری

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3 گام به نقل از مهر؛ احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیان نمود: در جلسه آینده روسای دانشگاه های برتر کشور موضوع نحوه پذیرش دانشجویان دوره دکتری بحث و برررسی می شود. این جلسه در اوایل اسفندماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می گردد.

در جلسه فوق موضوع نحوه پذیرش دانشجویان دورده دکتری در جلسات گذشته روسا مطرح شده بود که در این جلسه ادامه مباحث و بررسی ها انجام می شود.

وی افزود: جلسه گذشته روسای برتر دانشگاه های کشور با محوریت بودجه و برنامه ششم توسعه برگزار گردید که در جلسه آینده موضوعات جاری دانشگاه ها بررسی می شود.

باتوجه به قدمت و تجربه دانشگاه های برتر مباحث مطرح شده در جلسات روسای این دانشگاه ها در قالب آیین نامه و پیشنهاد به مدیران آموزش عالی کشور ارائه می شود.

مباحث مطرح شده در این جلسات تنها مربوط به دانشگاه های برتر نمی باشد بلکه مباحث را برای کل آموزش عالی کشور ارائه می شود.