شورای عالی آموزش و پرورش
تصویب 8رشته کارشناسی ارشد در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکتر جمالزاده معاون آموزشی دانشگاه پیام نور بیان نمود: با ایجاد 8 رشته کارشناسی ارشد مراکز واحدهای دانشگاه پیام نور در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم موافقت و به تصویب رسید.

وی افزود: رشته های "مدیریت کسب و کار" مرکز مهریز، "زبان و ادبیات فارسی گرایش نگارش و ویرایش" مرکز اهواز، "روان شناسی تربیتی" مرکز همدان، "مدیریت دولتی" مرکز ملایر، "تاریخ" مرکز زاهدان، "مدیریت اجرایی" واحد قائم شهر، "ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی" مرکز سنندج و "فقه و حقوق خصوصی " واحد هشتگرد، از جمله رشته هایی می باشند که موفق به اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی گردیدند.