به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛  مشاور بین الملل معاونت آموزشی وزارت بهداشت دکتر نیما رضایی  بیان نمود: هم اکنون دانشگاه های علوم پزشکی در مسیر بین المللی شدن می باشد و دانشگاه هایی که توانایی داشته باشند می توانند در این زمینه فعالیت نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری کشور مجارستان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری کشور تاجیکستان و برخی از دانشگاه ها نیز با همکاری کشور عراق، شعبه ای از دانشگاه های ایرانی در این کشورها تاسیس می نمایند.

وی اشاره نمود به راه اندازی سامانه educationiran.ir برای جذب دانشجوی خارجی و افزود؛ هم اکنون تمام دانشگاه های علوم پزشکی برنامه های اجرایی خود را به صورت انگلیسی در این سایت بارگذاری نمودند.

متقاضیان تحصیل در ایران می توانند با ورود به این سامانه، اقدام به پذیرش نمایند.