شورای عالی آموزش و پرورش
جلسه 113 اعضای شورای تخصصی ارتقاء و تحول علوم انسانی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ طی تشکیل جلسه 113 اعضای شورای تخصصی ارتقاء و تحول علوم انسانی، دکتر مهناز توکلی عضو گروه عرفان اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، به عضویت کارگروه مطالعات زنان شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی انتخاب گردیدد.

همچنین گزارش کارگروه روانشناسی پیرامون تأسیس رشته روانشناسی دین در مقطع کارشناسی ارشد ارائه گردید، با توجه به اشتراکات روانشناسی دین با روانشناسی و دین‌شناسی در تشریح اهداف این گرایش، نقد و بررسی نظریات رایج روانشناسی دین و تبیین نظریه اسلام در این بخش مورد توجه قرار داشته است.

ضمناً اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است:

تبیین دقیق تفاوت روانشناسی دین و روانشناسی دینی، لزوم نظریه پردازی در این زمینه به منظور پاسخگویی به نظریات مطرح در این حوزه، جدی‌تر گرفته شدن مبحث انسان‌شناسی دینی، دقت در ارائه سرفصل‌های گرایش مزبور و حفظ جنبه نقادی در این سرفصل‌ها، تربیت استاد توانمند و مسلط به مبانی موضوع به منظور تدریس بهینه این گرایش، ترسیم ارتباط بین روانشناسی دین و روانشناسی دینداران، عدم اختلاط عنوان گرایش‌ها و سرفصل‌های ذیل گرایش، تقدم روانشناسی اسلامی بر روانشناسی دین، توجه به خاستگاه روانشناسی دین غربی و ابتناء این شاخه از روانشناسی بر مسیحیت و ارتباط میان روانشناسی دین و کلام جدید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر مخبر دزفولی در جلسه فوق بیان نمود: آنچه که مشاهده می‌ گردد، لزوم تولید ادبیات و گفتمان پیرامون موضوع مهم و حساس روانشناسی دین می باشد و متأسفانه در این زمینه ضعف جدی داریم.

به نظر می‌رسد «روانشناسی دین» اولویت اصلی برای تلاش در مسیر تحول و ارتقاء علوم انسانی نیست و مباحثی مانند «روانشناسی خانواده» باید در اولویت قرار داشته باشند.

دکتر دزفولی افزود: ضروریست برنامه درسی با توجه به نظرات ارائه شده، اصلاح و ویرایش گردد.