به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ سید احمد معتمدی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیان نمود:پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزایش 5 تا 10 درصدی داشته است.

روند پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر  در مقطع کارشناسی حدود 20 تا 25 درصد در رشته های مختلف افزایش داشته که این روند برای سال تحصیلی آینده نیز ادامه دارد.

پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هر سال با 5 تا 10 درصد افزایش ظرفیت انجام می شود که این روند برای سال تحصیلی آینده نیز ادامه دارد.

 

با برنامه ریزی دقیق می توانید امیرکبیری شوید