معماری
تصویب 12 رشته جدید در کارگروه معماری

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مجید سرسنگی رئیس کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی بیان نمود: ۱۲ رشته جدید در حوزه هنر و معماری در مقاطع تحصیلات تکمیلی تدوین و تصویب شدند، همچنین تا پایان امسال ۵ رشته جدید دیگر به تصویب می رسند.

در بازنگری و تصویب رشته های هنر و معماری توجه به کیفیت شده و از شتاب در این زمینه دوری شده زیرا اگر رشته های مصوب استانداردهای لازم کیفی را نداشته باشند در آینده دانشگاه ها با مشکلاتی مواجه می شوند.

سرسنگی گفت: قبل از تصویب نهایی رشته های بازنگری شده و مصوب در این کارگروه سمینارهای تخصصی در دانشگاه ها برگزار می گردد تا نظرات دانشگاهیان نیز در تدوین و بازنگری رشته ها مورد توجه و لحاظ شود.

بعضی رشته ها در این کارگروه به صورت دائم بازنگری و یا مصوب می شوند ولی بعضی از رشته ها نیز به صورت آزمایشی اجرا می گردند.

رشته هایی که به صورت آزمایشی تصویب می گردند طی سه سال اجرایی خواهند شد و بعد از سه سال مجددا مورد بازنگری قرار می گیرند و اگر این رشته ها شرایط لازم را داشتند به فعالیت می دهند.

وی افزود: این کارگروه دارای کمیته های تخصصی تجسمی، مبانی هنر و فلسفه هنر، معماری و شهرسازی و صنایع دستی و هنرهای سنتی می باشد و این کمیته ها روند فعالیت در کارگروه را تسریع نمودند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید