به گزارش سرویس اخبار دانشگاه 3گام به نقل از مرجع دانشگاهی کشور؛ 6 دانشجوی دانشگاه بنین را در مقاطع تحصیلات تکمیلی (رشته ژنتیک ۲ دانشجو در مقطع دکتری و 4دانشجو کارشناسی ارشد) در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، پذیرش می گردند.

سرپرست مدیریت روابط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی فروزان شکوه بیان نمود: پیرو مذاکرات انجام شده با پروفسور حسین نجم‌ آبادی رییس گروه آموزشی ژنتیک  پذیرش دانشجویان آفریقایی صورت گرفت.

پذیرش و حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، علاوه بر ارتقای سطح علمی توانبخشی در مناطق نیازمند، تحقق بسیاری از اهداف دانشگاه و کشور را به طور غیرمستقیم در بر دارد، هرچند که این دانشجویان فقط در مقطع زمانی کوتاه و برای تحصیل، در ایران اقامت نمایند.

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با دانشگاه بنین تفاهم‌نامه‌ همکاری منعقد نموده که طبق آن، انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک میان دو دانشگاه در زمینه توانبخشی و رفاه اجتماعی و سلامت روان، رشد و تکامل کودکان و... برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و کارگاه‌های آموزشی با همکاری اعضای هیأت علمی در دانشگاه در زمینه‌های آمار حیاتی، ارتوپدی فنی، فیزیوتراپی، ژنتیک و ... قابل اجرا می باشد.