دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان اولین دانشگاه سبز کشور

 

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ رییس دانشگاه صنعتی اصفهان محمود مدرس‌ هاشمی سه‌شنبه 29 دی ماه در همایش روز هوای پاک در دانشگاه صنعتی اصفهان بیان نمود: محیط زیست یکی از سه ضلع توسعه پایدار می باشد و بشر از منابعی استفاده می‌ نماید که می‌خواهد به واسطه آن‌ها پیشرفت و توسعه را موجب گردد اما عواملی که منجر به نابودی محیط زیست می‌ گردد، منجر به توسعه می شوند.

اتفاقاتی که امروز در خصوص آلودگی هوا برای اصفهان رخ داده، به علت غفلت‌هایی می باشد که در گذشته داشته‌ایم و امروز باید آن را جبران نماییم و خوشبختانه مدیریت استان گام‌هایی جدی در این خصوص برداشته اما هنوز نیامند کار می باشد.

از نظر ساختاری دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاهی می باشد که مؤلفه اصلی آن یعنی صنعت جزو آلاینده‌ها محسوب می‌ گردد، اما این دانشگاه 20 سالیست که دانشکده منابع طبیعی دارد و شاخه محیط زیست آن از توجه و عنایت ویژه‌ای برخوردار می باشد.

امروز دانشگاه صنعتی اصفهان قطب علمی مبارزه با آلودگی آب و خاک می باشد و یکی از بهترین پژوهشگاه‌های آب را داراست و از نظر ساختاری توجه ویژه‌ای به محیط زیست دارد.

تضمین سند آمایش استان و ورود علمی به برخی موارد مثل انرژی‌های نو از مهمترین اقداماتیست که این دانشگاه انجام داده و اکنون نیز یک نیروگاه 20 کیلوواتی با انرژی خورشیدی در این دانشگاه در حال فعالیت می باشد.

البته اعتراف می‌کنیم که در حوزه محیط زیست آن‌طور که باید و شاید ورود پیدا نکردیم و باید سند محیط زیست تدوین گردد و در آن آموزش و فرهنگسازی، ارتباط‌های بین المللی و ارائه علم‌های نوآورانه و دانش بنیان در آن مد نظر قرار گیرد.

دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان دانشگاه پایلوت کشور به عنوان اولین دانشگاه سبز کشور در حال معرفی می باشد و در این زمینه رویکردهای جدیدی را معرفی می کند.