جلسه کنکور
افزایش ظرفیت دانشگاه امیر کبیر در سال آینده

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر احمد معتمدی بیان نمود: هم اکنون ۴۰ درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی و ۶۰ درصد در مقطع تحصیلات تکمیلی می باشند که باید این نسبت اصلاح گردد و هدف از اصلاح ظرفیت های دانشگاه افزایش پذیرش دانشجوی کارشناسی می باشد که در سال جاری ایجاد گردید و برنامه داریم برای سال آینده نیز روند افزایش ظرفیت ها ادامه داشته باشد.

معتمدی افزود: زیر بنای آموزشی دانشگاه های بزرگ کشور دوره های کارشناسی می باشد لذا نباید ظرفیت این دوره ها کاهش پیدا کند، همچنین افزایش ظرفیت پذیرش در دوره های کارشناسی این دانشگاه به معنای کاهش ظرفیت مقاطع تحصیلات تکمیلی نمی باشد.

در ادامه گفت: در دستور کار داریم نسبت ظرفیت دانشجویان کارشناسی دانشگاه را به ۵۰ درصد افزایش داده تا تعادلی میان پذیرش در این دوره ها با پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایجاد گردد.

دانشگاه های بزرگ و مطرح مانند دانشگاه امیرکبیر در کشور زیاد نمی باشند لذا نباید پذیرش دانشجویان کارشناسی در این نوع دانشگاه ها کاهش پیدا کند.