سر در دانشگاه تهران
آغاز ثبت نام همه مقاطع تحصیلی نیمسال دوم دانشگاه تهران

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ طبق تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴ مقاطع تحصیلی كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری دانشگاه تهران، ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴ از امروز روز شنبه بیست و ششم دی ماه آغاز و تا روز شنبه سوم بهمن ماه ادامه دارد.

شروع کلاس‌ها از ۱۰ بهمن می باشد و دانشجویان از  ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه ۹۴  فرصت دارند تا برای حذف و اضافه اقدام نمایند.  

آغاز امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ از ۱۶ خرداد ۹۵

کلاس‌های دانشگاه تهران در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴، ۱۱ خرداد ۹۵ پایان می یابد و آغاز امتحانات ۱۶ خرداد می باشد و تا ۲ تیرماه ۹۵ نیز ادامه دارد.

دانشجویان همه مقاطع تحصیلی باید، برای انتخاب واحد رسمی و ثبت در سیستم جامع آموزش دانشگاه با رعایت سایر شرایط و مقررات و مجوزهای مربوط در موعد تعیین شده در تقویم مذکور اقدام نمایند. درصورت عدم انتخاب واحد رسمی دانشجو در موعد مقرر منصرف از تحصیل محسوب می گردند.