بهداشت دهان و دندان
کار آموزی دانشجویان دکتری اخلاق پزشکی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ معاون آموزشی وزارت بهداشت دکتر باقر لاریجانی بیان نمود: موضوع برنامه آموزشی دکتری تخصصی اخلاق پزشکی و فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی در دومین جلسه شورای عالی اخلاق پزشکی کشور مطرح و تصمیماتی در خصوص نحوه پذیرش دانشجویان در این مقطع گرفته شد.

باعنایت به موارد مصوب شورای عالی اخلاق پزشکی، به سرعت برنامه ریزی لازم برای برگزاری دوره های فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی با گرایش های مختلف ویژه اعضای هیات علمی فعلی دانشگاه ها انجام  می گیرد.

وی بیان نمود: هم اکنون دانشجویان دکتری تخصصی اخلاق پزشکی تنها از میان دانش آموختگان دندانپزشکی و داروسازی، دکتری عمومی پزشکی جذب می گردند و بعدازین کسب حداقل ۵۰ درصد نمره هم در آزمون کتبی و هم در آزمون شفاهی از شروط اصلی پذیرش در این دوره می باشد.

در بخش شفاهی ۶۰ درصد نمره داوطلبان به مواردی مانند قدرت تجزیه و تحلیل مفاهیم علمی، قدرت بیان و توانایی انتقال مطالب علمی و ... اختصاص می یابد، لذا برنامه ریزی جهت بازبینی و ارتقاء برنامه درسی این دوره انجام گرفت.

همچنین وی افزود: تقویت زیرساخت تئوریک دانش آموختگان رشته اخلاق پزشکی یکی از مواردیست که موجب ارتقاء دانش این افراد می گردد، بنابراین به منظور تقویت بعد نظری آموزش این رشته از منابع به روز بومی و بین المللی در برنامه درسی بهره برداری می گردد.

در کنار بعد نظری تقویت مهارت های عملی دانش آموختگان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و در این راستا ساماندهی دوره کارآموزی دانشجویان از مواردیست که در مورد آن برنامه ریزی گردید.

وی گفت: با عنایت به لزوم حفظ جامعیت در آموزش دانشجویان رشته اخلاق پزشکی باید دوره کارآموزی دانشجویان در محیط های بالینی به صورت رسمی و با ذکر دقیق مدت حضور و شرح وظایف و بخش های مورد نظر در برنامه آموزشی ذکر گردد.

همچنین کمیته های متعددی در حوزه های مرتبط با اخلاق پزشکی فعال می باشند، بعضی از این کمیته ها از جمله کمیته های اخلاق در پژوهش و کمیته های اخلاق بیمارستانی درون دانشگاهها و برخی نیز مثل کمیته های نظام پزشکی و پزشکی قانونی در سازمان های ذیربط فعالیت دارند و ضروریست این کمیته ها به عنوان بخشی از برنامه کارآموزی دانشجویان مدنظر قرار داشته باشند.

از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای ارتقاء سطح آموزشی دوره دکتری تخصصی اخلاق پزشکی ؛ کارآموزی دانشجویان دکتری اخلاق پزشکی در عرصه های خاص اجتماعی مانند زندان ها، اردوگاه های مهاجرین، کمپ های ترک اعتیاد و موسسات خدمات افراد آسیب پذیر می باشد.