شورای عالی آموزش و پرورش
ابلاغ شیوه نامه انضباطی دانشجویان تا پایان امسال

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان بیان نمود: مراحل تدوین و تصویب شیوه نامه انضباطی دانشجویان روبه پایان می باشد و تا پایان امسال به دانشگاه ها ابلاغ می گردد.

شیوه نامه انضباطی دانشجویان باید به امضا دو وزیر علوم و بهداشت برسد و سپس به دانشگاه ها ابلاغ گردد که مقر شد این شیوه نامه به طور جداگانه توسط وزرا امضا و ابلاغ گردد.

شیوه نامه مربوط به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تا پایان سال جاری به امضا وزیر علوم می رسد و به دانشگاه ها ابلاغ می گردد.

توجه جدی به آیین های دادرسی در این شیوه نامه شده است و تا طبق تخلفات مشخص و مجازات آنها نیز مشخص گردد.

وی افزود: درشیوه نامه فوق یک نوع رویه یکسان برای تمامی دانشگاه ها در مقابل تخلفات مشترک دیده می شود ، لذا مجازات های مشترک نیز تعیین شده است.