به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ معاون آموزشی دانشگاه آزاد فرهاد حسین زاده لطفی اعلام نمود: در پی اعتراض دانشجویان دکتری تخصصی ورودی مهرماه ۹۴ برای گذراندن ۱۰ واحد دروس جبرانی دانشگاه  آزاد برای دانشجویان ورودی بعد از مهرماه ۹۴ ، مجموع دروس نظری و رساله را از ۴۴ واحد به ۳۶ واحد کاهش داد که این امر باعث کاهش یک نیمسال تحصیلی و درنتیجه کاهش حدود ۱۰ میلیون تومانی شهریه می گردد.

حسین زاده لطفی گفت: ۸ واحد کاهش یافته شامل ۴ واحد نظری و ۴ واحد رساله می باشد.

همچنین گذراندن ۱۰ واحد جبرانی الزامی نمی باشد ولی گذراندن ۴ واحد الزامیست و مابقی ۶ واحد در صورت عدم کسب ۳۳.۳۳ درصد دروس کنکور دکتری تخصصی الزامی می شود که شهریه این ۱۰ واحد، برمبنای کارشناسی ارشد محاسبه می گردد. مبلغ مذکور به مراتب کمتر از شهریه ۸ واحد تقلیل یافته دروس دکتری تخصصی می باشد.

در سال های اخیر درصد عمده ای از مقالات ارسال شده از سوی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به مجلات معتبر به دلیل ضعف زبان و عدم رعایت اصول تحقیق و نگارش مقاله، توسط ناشرین معتبر دنیا مردود شد که بنابراین قرار گرفتن ۴ واحد جبرانی روش تحقیق پیشرفته و زبان تخصصی پیشرفته به صورت الزامی برای تمامی دانشجویان دکتری تخصصی به دلیل بالا بردن سطح معلومات دانشجویان برای ارائه مقالات با کیفیت بالاتر است.

تعداد زیادی از دانشجویان ورودی مهرماه ۹۴ به دلیل داشتن حداقل کیفیت دروس آزمون مطابق بخشنامه مشمول ۶ واحد جبرانی نشدند. اصولاً این ۶ واحد برای ارتقای سطح علمی پایه ای دانشجویان تعریف گردیده که در گذشته به صورت غیررسمی اما قانونی در اختیار گروه ها بوده و توسط برخی گروه ها ارائه می گردید.

اگر یک گروه آموزشی یا واحد دانشگاهی بدون بررسی سوابق آزمون دانشجویان، ۱۰ واحد جبرانی را الزامی کرده باشد، خلاف بوده و ملزم به اصلاح آن می باشد ، این دروس طبق بخشنامه باید ارائه گردد زیرا ۶ واحد جبرانی تنها مختص دانشجویانی می باشد که در آزمون ورودی دکتری تخصصی موفق به اخذ حداقل ۳۳.۳۳ درصد نگردیدند.