به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مدیر گروه رشته ریاضی کاربردی واحد علوم تحقیقات محسن رستمی مال خلیفه اعلام نمود: مرکز تحقیقات بهره وری واحد علوم و تحقیقات با هدف ارزیابی عملکرد، بهره وری، کارایی و اثربخشی ارگان ها و دستگاه های مختلف کشور راه اندازی می شود.

همچنین برنامه داریم رشته های ریاضیات مالی و ریاضیات زیستی در مقطع کارشناسی ارشد در این واحد راه اندازی کنیم.

وی افزود: تاسیس شرکت دانش بنیان در گروه ریاضی کاربردی با همکاری سایر گروه های مرتبط مانند صنایع و مدیریت در دستور کار این واحد می باشد.

واحد علوم و تحقیقات در جایگاه دوم رشته ریاضیات کاربردی در جهان با اختلاف یک رکورد علمی پس از دانشگاه علوم و تکنولوژی قرار دارد و این گروه دارای دو نشریه علمی پژوهشی به نام های ریاضیات صنعتی و پژوهش های نوین در ریاضی می باشد.

توجه ویژه به بحث ریاضیات فازی در جهان و ورود آن به صنایع گوناگون می باشد و هدف مطالعات رشته ریاضیات کاربردی، بهینه سازی و به عبارت دیگر پاسخ دهی حداکثری به تقاضا با امکانات محدود و صرف کمترین هزینه می باشد.