به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور محمدعلی ابراهیمی گفت: داوطلبانی که برای مصاحبه مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی سال ۹۴ این دانشگاه معرفی شدند، لزوماً در ساعات اداری ضمن همراه داشتن مدارک لازم و طبق جدول زمانبندی به آدرس‌های اعلام شده مراجعه نمایند.

بخاطر محدویت زمانی موجود دراعلام نتایج، به همراه داشتن مدارک لازم در روز مصاحبه ضروری می باشد و دریافت هیچ مدرکی در زمان دیگر امکان پذیر نیست و امتیاز داوطلب صرفا طبق مدارک دریافتی محاسبه می گردد

براین اساس داوطلبان برای اطلاعات بیشتر می تواتند به سایت دانشگاه پیام نور به آدرس http://www.pnu.ac.ir مراجعه نمایند.