به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی محمد حسین پورکاظمی اعلام نمود: ظرفیت های پذیرش این دوره از آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی ۹۵-۹۴ رشته‌های علوم پزشکی حدود ۹۰۰ نفر می باشد.

ظرفیت های پذیرش امروز اعلام می گردد و کسانی که در آزمون دکتری شرکت نمودند و به مصاحبه دعوت شدند می توانند کارنامه خود را مشاهده نمایند.

وی افزود: کارنامه داوطلبان آزمون دکتری ۹۵ گروه علوم پزشکی تا روز دوشنبه منتشر می گردد و افراد واجد شرایط می توانند نسبت به انتخاب رشته - محل اقدام نمایند.

هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۳۰ نفر برای مصاحبه دعوت گردیدند که این افراد می توانند برای ظرفیت اعلام شده، انتخاب رشته - محل نمایند.

افرادی که رشته های دانشگاه شاهد را انتخاب نمودند در روز پنجشنبه برای مصاحبه خاص این دانشگاه معرفی می گردند.