به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ معاون آموزشی وزارت علوم مجتبی شریعتی نیاسر اعلام نمود: طرح سنجش پذیرش تحصیلات تکمیلی و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در مجلس مطرح گردید و ولی هنوز نهایی نگردیده، اما در صورت نهایی و ابلاغ شدن،  برای وزارت علوم نیز لازم الاجرا می باشد.

آنچه قابل پیش بینی می باشد،  ایسنت که مطمئن هستیم که این طرح برای برای وردی‌های ۹۵ قابل اجرا نمی باشد و برای ورودی های ۹۶ اجرایی می گردد.

مجتبی شریعتی افزود: ورودی‌های ۹۵ همان روال سابقی که اعلام گردیده بود ، قابل اجرا می باشد، که دانشجویان در یک طرح غربالگری آزمون متمرکز جی ار ای « GRE»را گذرانده و به دانشگاه‌ها مراجعه نموده و  دانشگاه‌ها با ارزیابی تخصصی آنها را در سیستم خود پذیرش می نمایند.

کلیات طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی به تازگی به تصویب مجلس رسیده است که با وجود تصویب کلیات طرح، مواد ۲ و ۵ طرح، برای بررسی و رفع ابهام از صحن علنی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع گردید.

با توجه به اصلاحات به عمل آمده در این کمیسیون، مجدداً در صحن علنی در دستور بررسی قرار گرفت و نمایندگان با بررسی و تصویب ماده ۲ و ۵ این طرح، به تشکیل شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و نحوه پذیرش دانشجویان دکتری رأی موافق دادند.

هم اکنون تنها بند مربوط به سهمیه های قانونی مندرج برای مقاطع تحصیلات تکمیلی تصویب نهایی نشده است.