علی فتحی آشتیانی رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول اعلام نمود: رشته مشاوره در مقطع کارشناسی  در کنکور سال ۹۵ حذف گردید و این رشته فقط دانشگاه فرهنگیان این رشته ارائه می شود.

طبق مصوبه کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی، دوره کارشناسی مشاوره همانند سایر گرایش های روانشناسی مثل کارشناسی روانشناسی بالینی، کارشناسی روانشناسی صنعتی سازمانی، کارشناسی روانشناسی عمومی و ... در هم ادغام گردید و  دانشجویان باید یک برنامه و آن هم کارشناسی روانشناسی بدون گرایش را در مقطع کارشناسی بگذرانند.

این رشته با توجه به اینکه همپوشانی زیادی با روانشناسی دارد و کارهایی را انجام می دهد که روانشناسان انجام می دهند، کارگروه تصمیم گرفت همه دانشجویان در مقطع کارشناسی، دوره روانشناسی بدون گرایش را طی نمایند ، لذا دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، در چهار رشته مشاوره خانواده، شغلی، مدرسه و توانبخشی که درحال حاضر وجود دارد ادامه تحصیل دهند.

رشته مشاوره به چند دلیل با روانشناسی ادغام گردید، اول اینکه ما در هیج جای دنیا کارشناسی مشاوره نداریم فقط در برخی از جاها مانند کلیساها و فقط برای کسانی که قصد دارند مشاوره ارایه دهند، یک دوره کارشناسی مشاوره برگزار می گردد.

دانشگاه‌های برتر دنیا هیچ کدام کارشناسی مشاوره ندارند، نکته دوم اینکه محتوای مشاور چون متاثر از روانشناسی می باشد و افرادی که می خواهند مشاوره بدهند، باید با روانشناسی آشنا باشند بنابراین تصمیم کارگروه بر این شد که در مقطع کارشناسی فقط رشته روانشناسی ارایه گردد.

بنابراین در کنکور سال ۹۵ کارشناسی مشاوره حذف و تنها جایی که کارشناسی مشاوره و راهنمایی را دارد، دانشگاه فرهنگیان می باشد که برای وزارت آموزش و پرورش کارشناس مشاوره و راهنمایی تربیت می نماید.

البته دانشگاه  فرهنگیان استثناء می باشد و این رشته در سایر دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد حذف گردید و دانشجویان که می خواهند، مشاوره بخوانند باید اول کارشناسی روانشناسی را طی نمایند و در مقطع کارشناسی ارشد و  دکتری این رشته را دنبال نمایند.