به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ موافقت با راه اندازی رشته  - مقاطع در دانشگاههای علوم پزشکی و موافقت قطعی با دانشکده علوم پزشکی تربت جام از مصوبات 250 امین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی می باشد و جدیدترین مصوبات این شورا اعلام گردید.

همچنین این شورا موافقت قطعی اصولی خود را با تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستانهای قائن، اهر، بناب، میانه، دورود، خاش، ورامین، گنبد کاووس و گچساران اعلام نمود.