به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ درجلسه 111 شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع انتخاب اعضای جدید "کارگروه مطالعات زنان و خانواده" بررسی گردید و پس از بحث و بررسی اعضای شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، دکتر محمد اسحاقی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین بستان، دکتر محمد حسین پناهی، دکتر سید ابراهیم حسینی، حجت الاسلام زیبایی نژاد، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر نیره قوی، دکتر محمدتقی کرمی، دکتر محمد روشن، دکتر لیلا زعفرانچی، دکتر شهلا باقری، دکتر سوسن کشاورز و دکتر امیرحسین بانکی پور فرد به عضویت کارگروه مطالعات زنان و خانواده منتخب گردیدند. و در ادامه این جلسه راه‌اندازی مقطع ارشد رشته اقتصاد مالی اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.

برنامه درسی «رشته اقتصاد مالی اسلامی» در مقطع کارشناسی ارشد در دستور کار شورای تحول و ارتقاء قرار گرفت و یکی از اعضای کارگروه اقتصاد شورای تحول توضیحاتی پیرامون این رشته و سرفصل‌های آن ارائه کرد.

گسترش بازارهای مالی و پولی در کشور و توسعه سازمان‌های تأمین سرمایه و نهادهای بانکی و بیمه‌گر در کشور، لزوم تبیین نگرش مکتب اقتصادی اسلام به موضوع بازارهای پولی و سرمایه از اهم دلایل راه اندازی این رشته می باشد.

این رشته در برخی از کشورهای اسلامی پیشرفت چشم گیری داشته و لزوم وجود «رشته اقتصاد مالی اسلامی» به عنوان مکمل رشته‌های اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی مورد می باشد و بعد از توضیحات ارائه شده با رأی مثبت اعضاء کلیات تأسیس رشته «اقتصاد مالی اسلامی» در مقطع کارشناسی ارشد تصویب شد.

اعضا همچنین در بحث و بررسی رشته درسی «اقتصاد و مالی اسلامی» به موارد ذیل اشاره نمودند: لحاظ کردن تفاوت میان اقتصاد مالی و اقتصاد پولی، استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در نهادهای علمی کشور، کاربردی بودن و معطوف بودن سرفصل‌های رشته به نیازهای کشور، تبیین علمی نظریات اقتصادی اسلام مانند حرمت ربا و پیوستگی بین این رشته با سایر شاخه‌های علوم اسلامی مانند فقه.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان جلسه نیز با رأی مثبت اعضا سرفصل‌های پیشنهادی تصویب شد.