به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا دکتر آزاد خلیل موسوی اعلام نمود: با توجه به اینکه ایجاد رشته های مختلف در مقطع دکتری به شدت پیگیری می شود، پذیرش قطعی دانشجو در هفت رشته مقطع دکتری در سالجاری محقق گردید و دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا برای نخستین بار در این مقطع دانشجو جذب می کند.

هم اکنون مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در هفت رشته مدیریت دولتی (مدیریت نیروی انسانی)، مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی گذاری)، زبان و ادبیات فارسی، صنایع خمیر و کاغذ، فرآورده های چندسازه چوب، جغرافیا و برنامه ریزی شهری و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی صادر گردیده، همچنین در این واحد دانشگاهی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در 23 رشته انجام می شود.

ثبت نام اینترنتی از طریق سایت WWW.AZMOON.ORG انجام می شود و این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیریت آموزشی، مدیریت اجرایی، مدیریت دولتی (توسعه منابع انسانی، طراحی سازمان های دولتی) جغرافیای شهری، جغرافیای روستایی، گردشگری، ژئومرفولوژی، علوم دامی پرورش زنبور عسل، مهندسی کشاورزی، الهیات و معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و زبان های باستانی، صنایع چوب و... دانشجو پذیرش دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا در سال 1366 تأسیس گردیده و در حال حاضر بیش از 5000 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در آن مشغول به تحصیل می باشند.