به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر محمدهادی ایمانیه  بیان نمود: از بهمن ماه امسال در دانشگاه علوم پرشکی شیراز دستیار پزشک خانواده پذیرش می گردد.

وی در سمینار پزشک خانواده افزود: این سمینار یک سمینار سفارشی می باشد که مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت آن را اجرا کرده و وزارت بهداشت تاکید زیادی برای برگزاری این سمینار داشته است.

سه سال و نیم است این طرح در استان فارس اجرا می‌گردد که در این مدت جز همدلی و عزم و اراده برای اجرای یک برنامه مناسب ندیده‌ایم.

پیش از اجرای این طرح مردم به سه دسته تقسیم می‌ شدند. مردم فقیر که نه بیمه داشتند و نه می‌توانستند به پزشک مراجعه کنند. مردم متوسط جامعه که برای درمان خود تنها به متخصصان مراجعه کرده و گاهی حتی از یک رشته چند متخصص آنها را ویزیت می‌کرد و هزینه زیادی بابت این درمان‌ها پرداخت می‌کردند. افراد سرمایه‌دار نیز که به هر متخصص خاصی که دوست داشتند مراجعه می‌نمودند.

متاسفانه قشر وسیعی از پزشکان نیز وضعیت نابه‌سامانی از نظر عدالت در سلامت داشته‌اند. از طرفی به کارشناسان بهداشت و تغذیه نیز تا به حال بی توجهی شده بود و آنگونه که باید در جامعه دیده نمی‌شدند.

محمدهادی ایمانیه گفت: هزینه‌هایی که برای طرح پزشک خانواده به بیمه‌ها تحمیل شده تقریبا 9 درصد اضافه بوده که بیش از 100 میلیارد تومان پرداخت از جیب مردم کاهش یافته است.

 توزیع خوب جغرافیایی پزشکان و داروخانه‌ها در همه مناطق شهری اعم از مرکز و حاشیه شهر از دستاوردهای پزشک خانواده می باشد. و بیشترین رضایتمندی از این طرح مربوط به صدک‌های پایین جامعه بوده و مراجعه به متخصصان مهم‌ترین دلیل نارضایتی مردم می باشد.

فرهنگ مراجعه به متخصص رو به کاهش می باشد. هر شش ماه که رضایتمندی مردم از این طرح سنجیده می‌شود، میزان رضایت چند درصد افزایش پیدا می کند.

نخستین سمینار بین المللی پزشک خانواده، ششم دی، در مجتمع فرهنگی آموزشی ولایت آغاز و با ارایه سخنرانی‌هایی پیرامون این موضوع با حضور مسوولان کشوری و دست اندرکاران سلامت کشور در روز هفتم دی پایان یافت.