به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ منابع ۵ رشته امتحانی داروسازی آزمون کارشناسی ارشد اعلام گردید.

منابع ۴ رشته امتحانی داروسازی مشتمل بر  : «ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی»، «سم شناسی»، «شیمی دارویی»، «کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، علوم داروهای پرتوزا» اعلام گردید. 

همچنین طبق اعلام دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی، رشته نظارت بر امور دارویی، در آزمون سال ۹۵ برگزار نمی شود. 

نام کتابها و ضرایب دروس در اطلاعیه مرکز سنجش منتشر گردیده است.

همچنین آغاز ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در سال ۹۵ از اول بهمن ماه ۹۴ می باشد.