جزئیات تغییر رشته و گرایش نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی اعلام شد.

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ طبق تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور مهلت ثبت درخواست تغییر رشته و تغییر گرایش برای نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور از ۱ دی ماه آغاز گردیده و تا ۲۶ دی ماه ۹۴ ادامه دارد.

دانشجویان باید به صورت حضوری درخواست کتبی دراین مورد را به دانشگاه خود ارایه نمایند.

امکان تغییر رشته فقط برای دانشجویان مقطع کارشناسی وجود دارد و تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد ممنوع  می باشد.

تغییر رشته در پیام نور دارای قوانین و مقرراتی است که دانشجویان به دو روش امکان تغییر رشته را دارند، که به شرح زیر می باشد:

تغییر رشته دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور

تغییر رشته کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی اعم از، آزمون سراسری، فراگیر و بدون آزمون که فاقد شرایط ماده ۲۴ آیین نامه آموزشی دانشگاه می باشند، در صورت کسب شرایط ذیل بلامانع می باشد:

الف- دانشجویان گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر در صورت گذراندن حداقل ۱۲ واحد درسی با معدل ۱۴ و بالاتر می توانند در داخل دو گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر در مرکز/واحد محل تحصیل تغییر رشته دهند.

ب - دانشجویان گروه آزمایشی علوم ریاضی و علوم تجربی با گذراندن حداقل ۱۲ واحد درسی با معدل ۱۴ و بالاتر می توانند به کلیه رشته های فعال در مرکز/واحد محل تحصیل تغییررشته دهند.

ج - در صورتی که رشته مورد نظر دانشجو در مرکز ارائه نمی شود پس از کسب شرایط تغییررشته می توانند تقاضای مهمان دائم به مرکز مجری رشته کنند.

تذکر مهم ۱: رشته مهندسی معماری با شرایط بند ب مورد بررسی قرار می گیرد.

تذکر مهم ۲: دانشجویانی که بصورت مهمان دائم تحصیل می کنند، می توانند در همان مرکز از شرایط تغییر رشته استفاده کنند.

 شرایط اصلی تغییر رشته بر اساس ماده ۲۴ آئین نامه دانشگاه پیام نور

۱ - شرایط ادامه تحصیل را داشته باشد.

-۲  حداقل ۱۲ واحد درسی (بغیر ازدرسهای پیش دانشگاهی ومعادلسازی شده) گذرانده باشد.

-۳  کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در مرکز/واحد (در سال پذیرش) (سهمیه قبولی و گروه آزمایشی) – (در این مورد باید درخواست تغییر رشته به مرکز مربوطه ارایه شود تا آنها این مورد را استعلام بگیرند).

توجه : دانشجویان تکمیل ظرفیت، شاهد و مواردی که با معرفی نامه سازمان سنجش معرفی می شوند؛ نمره آزمون آنها اعلام نشده و در صورت تقاضای تغییر رشته می بایست به صورت موردی از سازمان سنجش استعلام شود.

-۴ تغییر رشته درهمان گروه علمی و در مقاطع هم سطح و یا از بالا به پایین امکان پذیر است .

-۵ دانشجو باید با توجه به مدت مجاز تحصیل، پس از تطبیق درسها امکان گذراندن واحد درسی باقی مانده دررشته جدید را داشته باشد.

-۶کلیه دروس عمومی و واحد های مشترک با عناوین، سرفصل و تعداد واحد مساوی دانشجویانی که در دانشگاه پیام نور تغییر رشته داده اند عینا با همان نمره رد یا قبول در کارنامه دانشجو باقی می ماند.

-۷ تغییر رشته به رشته تربیت بدنی وطراحی لباس و پارچه به لحاظ پذیرش غیرمتمرکز و آزمون عملی امکان پذیر نیست.

-۸در مواردی که دانشجو دچار بیماری یا سانحه  شود، که امکان ادامه تحصیل درآن رشته مقدور نباشد، با ارسال مدارک و نظر شورای آموزشی استان می تواند درهمان گروه یا تغییر گروه آزمایشی تغییر رشته دهد.

۹- تا زمانیکه با تغییر رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلی یا مرخصی تحصیلی است.

۱۰- دانشجو در طول تحصیل فقط یکبار می تواند تغییر رشته دهد.

۱۱-در صورت موافقت با تغییر رشته و ثبت نام در رشته جدید حق بازگشت به رشته قبلی را نخواهد داشت.

۱۲- دانشجویی که حداقل ۷۰ واحد مصوب را گذرانده باشد، توصیه می شود برای تحصیل در رشته جدید از طریق آزمون سراسری یا پذیرش بدون آزمون اقدام کنند.

۱۳- دانشجویان تا شش هفته مانده به شروع نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند مدارک و تقاضای تغییر رشته را به مرکز/ واحد خودارائه کنند.

همچنین در انتقال توام با تغییررشته، دانشجو باید هم شرایط انتقال و هم شرایط تغییررشته را کسب نمایند.