به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ شهرام اجتماعی مهر رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام نمود: آیین نامه های مرتبط با دانشجویان خارجی و غیر ایرانی به زودی با هدف تحول جدی در نحوه پذیرش تغییر داده می شود.

در بسته تحول آموزش پزشکی یکی از محورها مربوط به دانشجویان بین المللی می باشد به این لحاظ اداره دانشجویان غیر ایرانی مرکز خدمات آموزشی به اداره دانشجویان بین المللی تغییر نام پیدا کرد. به دلیل این که دانشگاه های علوم پزشکی در این زمینه استقلال دارد تغییرات وظایفی انجام نشده. ذات فعالیت مرکز خدمات وزارت بهداشت نظارتی می باشد و ما تنها بر نحوه پذیرش دانشجویان بین الملل نظارت می نماییم.

وی افزود: برخی موضوعات حداقلی که پیش از این نبوده در این دوره اجرا می گردد. برای نمونه آمار دانشجویان خارجی در حال تهیه می باشد و ایده آل ما  به روز بودن می باشد بطوریکه نیازی به آمارگیری هر روزه از دانشگاهها نباشد.

هم اکنون یک هزار و ۱۷۹ دانشجوی غیر ایرانی داریم و ۵۲۲ نفر بورسیه الف و ب می باشند. همچنین ۲۷۰ نفر از طریق کنکور و ۳۸۹ به صورت آزاد پذیرش گردیدند.

همچنین اجتماعی مهر گفت: در جلسات متعدد برگزار شده با نهادهایی از جمله با وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تایید صلاحیت و نظارت بر پذیرش دانشجویان مد نظر می باشد تا نحوه پذیرش نیز ساماندهی گردد.

سیاست معاونت آموزشی وزارت بهداشت گسترش پذیرش دانشجویان خارجی می باشد ولی این اتفاق با نظارت و حساسیت بیشتری انجام می شود.

راه اندازی سامانه «تاک» در جهت کاهش مراجعه به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت فرآیند الکترونیکی کردن فرآیندها را سرعت دادیم و به زودی به صورت کامل به سامانه تاک وزارت امور خارجه متصل می شویم تا دانشجویان بتوانند به راحتی فعالیت های تایید مدارک و سایر کارها را انجام دهند.