به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین  مرتضی موسی خانی بیان نمود: رشته های ایجاد شده که در ترم جدید ارائه می گردد در مقطع دکترا شامل ، مهندسی صنایع ( صنایع ) ، مدیریت اقتصادی ( اقتصاد اسلامی )، مدیریت صنعتی ( استراتژی صنعتی )، مدیریت صنعتی ( مدیریت سیستم‌ها )، مدیریت ورزشی، مدیریت راهبردی سازمان‌ها و رویدادهای ورزشی، مهندسی کامپیوتر( گرایش شبکه‌های کامپیوتری )، ریاضی کاربردی ( تحقیق در عملیات )، ریاضی کاربردی ( آنالیز عددی )در ترم جدید می باشد.

همچنین رشته های ایجاد شده در مقطع ارشد شامل آمار بیمه ، نانو فیزیک، جامع شناسی ورزشی ،مهندسی برق ( افزارهای میکرو نانوالکتریک )، مهندسی برق ( سیستم های الکترونیک دیجیتال )، مهندسی عمران ( مهندسی و مدیریت ساخت )،  مهندسی شیمی ( صنایع غذایی )، مهندسی صنایع ( ایمنی صنعتی )، مهندسی مالی، علوم و مهندسی صنایع غذایی ( صنایع غذایی )، علوم و مهندسی صنایع غذایی ( علوم مواد غذایی )، علوم و مهندسی صنایع غذایی ( فناوری مواد غذایی )، علوم و مهندسی صنایع غذایی ( زیست فناوری مواد غذایی )، مهندسی برق، الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی و مهندسی معماری که برای ورودی‌های آینده ارائه می‌گردد، می باشد.