شورای عالی آموزش و پرورش

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان نمود: جلسه نهایی بررسی مواد ۲ و ۵ طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی فردا یکشنبه ۲۹ آذرماه با حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نمایندگان وزارت علوم  برگزار می گردد.

در این جلسه درخصوص موضوعات اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی بحث و بررسی انجام می شود.

قاسم جعفری افزود: در این جلسه موضوع مربوط به نحوه میزان اعمال آزمون کتبی، مصاحبه علمی و سوابق علمی و آموزشی داوطلبان تصمیم گیری می شود.