به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ رئیس دانشگاه تبریز محمدرضا پورمحمدی اعلام نمود: در دو سال گذشته ۵۷ تفاهم نامه بین المللی با دانشگاه های معتبر دنیا منعقد کردیم.

همچنین دانشگاه تبریز با دانشگاههای معتبر دنیا از جمله ایتالیا، آلمان، فرانسه و انگلستان تفاهم نامه های همکاری در قالب تبادل استاد و دانشجو، آموزش زبان فارسی و همایش های مشترک علمی دارد.

دانشگاه تبریز با دانشگاه های کشور ترکیه در قالب طرح های تحقیقاتی مشترک همکاری مینمایند که بیشتر این طرح ها در زمینه شیمی پلیمر و شیمی تجزیه می باشد.

همچنین با کشور فرانسه تفاهم نامه همکاری میکنیم که طبق تفاهم نامه زمینه پذیرش دانشجوی مشترک در دوره های دکتری و پسا دکتری در رشته فیزیک کاربردی فراهم گردید.

در طی دو سال گذشته با ۲۷ دانشگاه خارجی تفاهم نامه هایی در قالب پروتکل مولانا انعقاد گردید که از جمله فعالیت های بین المللی دانشگاه تبریز در حوزه زبان فارسی می باشد.

وی افزود: دانشگاه تبریز در اتحادیه های بین المللی از جمله اتحادیه بین المللی دانشگاه ها(IAU) و اتحادیه دانشگاه های قفقاز عضو می باشد.