به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت دکتر حمید اکبری بیان نمود: در وزارت بهداشت هنوز درباره رشته های بین رشته ای مشترک با وزارت علوم به جمع بندی کامل نرسیده ایم و در حال بحث و تبادل نظر با این وزارتخانه می باشیم.

هم اکنون برخی رشته ها می باشند که در دانشگاه های وابسته به دو وزارتخانه ارائه می گردند نظیر مهندسی بیمارستانی. این مدل رشته ها بیشتر پایه، علوم فنی و مهندسی دارند و وزارت بهداشت هم قبول دارد که این رشته ها باید در دانشگاه های وزارت علوم ارائه گردد.

برخی رشته ها هم  وزارت علوم با وزارت بهداشت توافق نمود که متعلق به وزارت بهداشت می باشد و وزارت علوم به آنها وارد نگردد.

رشته روانشناسی بالینی که محل اختلاف میان دو وزارتخانه می باشد در مورد این رشته توافقی صورت نگرفته  و اعتقاد داریم صرف نظر از محل اجرای رشته، آن رشته با یک برنامه درسی و با یک شرایط و ضوابط استاندارد باید اجرا شود و ضمن اینکه این رشته بخش بالینی دارد و باید دانشجو در بیمارستان هم آموزش لازم را ببیند که وزارت علوم این امکان را دارا نمی باشد.

وی افزود: در صورت توافق اگر مقرر باشد رشته روانشناسی بالینی کماکان در وزارت علوم هم ارائه گردد باید بخش های مناسب بالینی را با توافق با بیمارستان ها و دانشکده های وابسته به وزارت بهداشت انجام دهند تا نتیجه مطلوبی بگیریم.

کیفیت خوب رشته روانشناسی بالینی در وزارت بهداشت مهم می باشد و به دنبال این نیستیم که این رشته در کجا ارائه می گردد ولی می خواهیم مردم خیال شان راحت باشد که دانش آموخته روانشناس بالینی دارای توانایی لازم هستند. البته بحث وزارت علوم هم همین می باشد و در واقع صرف نظر از محل تربیت و آموزش فرد باید دارای توانمندی باشد.

باید مشخص گردد که چه کسی در قبال جامعه دارای مسئولیت است. وزارت بهداشت متولی سلامت جامعه می باشد و رشته ای که به سلامت بر می گردد باید در این وزارتخانه باشد و از پتانسیل های بخش های دیگر استفاده نماید.