به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت  دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیلات اعطایی بنیاد علوی در حمایت از دانشجویان محروم مستعد و متعهد ابلاغ نمود.

طبق این دستور العمل زین پس دانشجویان علوم پزشکی کشور با مراجعه به واحد امور دانشجویی دانشگاه خود نسبت به ثبت نام برای دریافت این وام اقدام نمایند، مبلغ این وام که در هر نیمسال تحصیلی یک بار پرداخت می گردد، برای دانشجویان مجرد ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال (۲۵۰ هزار تومان) و برای دانشجویان متاهل ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۴۰۰ هزار تومان) در هر نیمسال می باشد.

مدت استفاده از وام برای دانشجویان طبق مقطع تحصیلی متفاوت می باشد: برای مقاطع دکتری تخصصی حداکثر 8 نیمسال تحصیلی ، مقاطع دکتری حرفه ای حداکثر 14 نیمسال تحصیلی، کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 4 نیمسال تحصیلی، مقاطع کارشناسی ناپیوسته و مقاطع کارشناسی پیوسته حداکثر 8 نیمسال تحصیلی می باشد.

همچنین شرط معدل 14 و بالا بودن ضریب محرومیت محل سکونت دائم از شرایط دریافت این وام می باشد، دانشجویانی که حائز یکی از شرایط زیر هستند با تایید مراجع ذیربط به همراه دو شرط اعلام شده در اولویت دریافت می باشند:

نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه های کشور، نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی، بسیجی فعال با تایید ارگان های ذیربط، رزمنده (حداقل 6 ماه حضور در جبهه)، همسر و فرزند رزمنده با حداقل 6 ماه حضور در جبهه، آزاده، همسر و فرزند آزاده ،جانباز ( حداقل 50 درصد جانبازی)، همسر و فرزند جانباز با حداقل 50 درصد جانبازی، فرزند شهید، موارد خاص با تایید رئیس بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی.

بازپرداخت : دانشجویان دریافت کننده وام باید شش ماه بعد از فراغت از تحصیل (حداکثر تعداد اقساط برای تمام دانش آموختگان ۲۰ قسط و حداقل مبلغ هر قسط یک میلیون ریال) نسبت به بازپرداخت بدهی اقدام نمایند.

صدور هر گونه گواهی از طرف صندوق رفاه منوط به بازپرداخت وام می باشد و در صورت عدم بازپرداخت صندوق مطابق با ضوابط قانونی موجود در صندوق نسبت به اخذ بدهی اقدام می نماید.