به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر: دکتر سید ناصر استاد در حاشیه نشست ادواری کارگروه های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مجازی ۹۴ بیان نمود: با هدف عملیاتی کردن تکالیف ابلاغی در این بسته اقداماتی در زمینه تامین زیر ساختهای مورد نیاز دانشگاه انجام شده و چند برنامه دانشگاهی در این زمینه به زودی به بهره برداری می رسد.

دریافت دامنه اختصاصی جهت دسترسی کاربران در فضای مجازی، تامین امکانات سخت افزاری و شبکه، تهیه صفحه خانگی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور، راه اندازی نرم افزار مدیریت یادگیری الکترونیکی LMS، از جمله اقدامات  انجام شده در راستای راه اندازی برنامه های مجازی آموزش علوم پزشکی  می باشد.

شروع طراحی نرم افزار ملی یادگیری الکترونیکی LMS برای ارائه خدمات به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و و سایر کاربران و آغاز طراحی پورتال ملی آموزش مجازی (MOOCs ملی) برای دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور نیز اقدامات دیگر انجام شده می باشد.

استاد افزود: هماهنگ با تقویم اجرایی بسته های تحول و نوآوری درآموزش پزشکی برنامه های دانشگاهی در سطح ملی و کشوری راه اندازی و مورد بهره برداری قرار می گیرند که این اقدام می تواند بستر مناسبی را برای اجراء برنامه های آتی دانشگاه در زمینه توسعه آموزش علوم پزشکی مجازی ایجاد نماید.

در جلسه فوق پوپوزال پیشنهادی قطب تکنولوژی آموزشی در پزشکی در خصوص نحوه آموزش و آشنایی اعضای هیات علمی با فرآیند آموزش مجازی ، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و بیرجند توانمندی و ظرفیت های دانشگاهی و منطقه ای خود را در زمینه آموزش مجازی ارائه و جهت همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور در زمینه تولید محتوای آموزشی اعلام آمادگی نمودند.