به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ در چهارمین جلسه شورای بین المللی دانشگاه آزاد دکتر ابراهیمی مدیر کل بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی در خصوص مصوبات سومین جلسه شورای راهبردی بین الملل و شورای تخصصی مدیریت واحدهای مناطق آزاد دانشگاه ارائه نمود.

در این جلسه به بررسی سند راهبردی حوزه بین الملل پرداخته شده و با پیشنهاد دکتر میرزاده قرار گردید گسترش زبان و ادب فارسی، تاریخ و تمدن ایرانی و پرداختن به هنر و معماری اصیل ایرانی در این سند لحاظ گردد.

از دیگر مواردی که قرار گردید به این سند اضافه گردد ، ایجاد هماهنگی در خصوص فرصت های مطالعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سیاست گذاری اعتبار بخشی مدارک دانشگاه آزاد اسلامی در کشورهای هدف و پشتیبانی واحدهای دانشگاهی به جهت توسعه ارتباطات علمی و پژوهشی بین المللی می باشد.

همچنین دکتر ابراهیمی در این جلسه از تشکیل کارگروه توسعه واحدهای برون مرزی خبر داد و افزود: با عنایت به حجم تفاهم نامه منعقده میان دانشگاه آزاد اسلامی و کشورهای دیگر، ضروریست کارگروهی متشکل از معاونت های مختلف برای پیگیری و به نتیجه رسیدن این تفاهم‌نامه ها تشکیل گردد. در این جهت اساسنامه این کارگروه تدوین و بزودی تشکیل می گردد.