به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بیان نمود: ممیزی ۸ هزار رشته محل دانشگاه آزاد که بیشتر این رشته محل ها طی دو سال گذشته در این دانشگاه ایجاد شده بودند  ممیزی قرار گردیدند.

باتوجه به اینکه کیفیت دوره های آموزشی جزء اولویت های دانشگاه آزاد می باشد لذا از بین رشته محل های مورد ممیزی تعداد ۲ هزار رشته محل به دلیل عدم صلاحیت های آموزشی و پژوهشی حذف گردیدند.

همچنین رشته هایی که صلاحیت های آموزشی و پژوهشی نداشتند از دفترچه آزمون سال ۹۵ نیز حذف گردیدند.

هجمه های زیادی از سوی واحدهای این دانشگاه و برخی مسئولان در راستای حذف برخی رشته محل ها به ما وارد گردید ولی دانشگاه با تاکید بر کیفیت مقابل تمام این هجمه ها ایستادگی کرد.